O Klubie

Początki struktur

Automobil Klub Tarnowski został założony w 2012 r. – jest zrzeszony w P.Z.M. od 2013 r. Pierwszym Prezesem został Zbigniew Kotarba, I Wiceprezesem mgr inż. Marek Gacek, II Wiceprezesem Marcin Kózka. Początkowo Klub był w fazie organizacyjnej i przyjął niniejsze założenia:
 • stworzenie sekcji sportowych,
 • organizacja imprez,
 • wspieranie inicjatyw typu m.in.: honorowi dawcy krwi, domy dziecka, imprezy honorowe i charytatywne, szkolenia i promocja sportu motorowego wśród młodzieży, turystyka motorowa, kultywacja tradycji.
Po dwóch latach nastąpiła zmiana w zarządzie Klubu. Prezesem został mgr inż. Marek Gacek, I wiceprezesem Tomasz Oćwieja, II wiceprezesem Marcin Kózka, Sekretarzem Gabriela Garstka, Skarbnikiem Sylwia Sroka.

Kto i co ?

Klub w większości składa się z członków, będących miłośnikami pojazdów zabytkowych, w związku z czym posiadamy niezbędne doświadczenie i pasję. Posiadamy w poczcie członków licencjonowanych kierowców rajdowych, którzy brali udział w zawodach w Polsce i za granicą. Kilku członków to motocykliści wyścigowi - posiadający licencje sportowe. Fenomenem jest Kuba Kłęk – junior, II- gi Vice Mistrz Świata w Kartingu Halowym 2015 – jest on bezwzględnie dumą Naszego Klubu.
Imprezy zorganizowane przez Klub:
 • Wspieranie WOŚP,
 • Pomoc Honorowym Krwiodawcom,
 • Moto Legendy PRL,
 • Moto Zlot PRL - dwukrotnie,
 • Pokaz dryftu – Dąbrowa Tarnowska z okazji Dnia Kobiet,
 • Motomajówka w Szczucinie - Kręciołek,
 • Meeting Kartingowy – Tarnów Daytona,
 • Otwarcie Sezonów Motoryzacyjnych,
 • Zakończenie sezonów,
 • Akcje charytatywne dla osób chorych i niepełnosprawnych.

Aktywizacja

Tarnowski Automobil Klub posiada w swych szeregach także sędziów sportowych, którzy przechodzili szkolenia i egzamin w Bieczu. Wspomagali oni swoją obecnością niejednokrotnie imprezy rajdowe organizowane w Tarnowie i okolicy.
Ponadto członkowie Klubu biorą czynny udział w zawodach i zlotach organizowanych w kraju, jak i za granicą. Należy wspomnieć, iż sprzęt jest przygotowywany praktycznie samodzielnie, przez co jest to według Nas także powód do dumy i możliwość rozwijania wiedzy praktycznej Naszych członków.
Cykliczne spotkania członków Stowarzyszenia odbywają się z reguły co miesiąc, jednak w miarę możliwości staramy się o częstszą organizację.

Zawsze do przodu...

Dzięki stowarzyszeniu w P.Z.M. Klub jest w stanie organizować imprezy o najwyższej randze. Za punkt honoru przyjął sobie przeprowadzenie VII Rundy Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych. Mistrzostwa odbędą się w Tarnowie w dn. 4 - 7.08.2016 r.
To wielkie wydarzenie na skalę Polski, które mobilizuje Nas do wytężonej pracy. Ostatnie wydarzenie takiej rangi odbyło się w Tarnowie 14 lat temu.
Aktualnie Stowarzyszenie liczy 47 członków jednak corocznie Nasze szeregi się powiększają. Klub liczy także na młodsze pokolenie zarażone pasją do motoryzacji. Członkowie Klubu szczególnie mile wspominają otwarcia i zakończenia sezonów połączone ze wspólnym ogniskiem biesiadnym.
Początki są zawsze trudne, lecz dziś po czterech latach, członkowie Klubu są dobrze zorganizowani i wspólnie pracują na rzecz klubu. Jako organizacja chcemy zapisać chlubne karty w dziejach m. Tarnowa.

Akcesoria klubowe